Czy na odbiorniku TV mogę wyświetlić także hotelowe informacje?

Poprzez portal mysmartup można tworzyć własne informacje Apps lub wstawiać indywidualne wiadomości.